REGULAMIN

REGULAMIN ACTIVE FITNESS I TANIEC

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu karnetu w Active Fitness i Taniec, akceptujemy również karty Multisport oraz FitProfit i OK System.
 2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 18 lat, może zostać Członkiem Klubu jedynie za zgodą opiekuna prawnego – zgoda na piśmie.
 3. Zakupiony Karnet Fitness – obowiązuje na wszystkie rodzaje zajęć jakie mamy w grafiku fitness tj. Sztangi, trampoliny, fit sylwetka, fitness mix, zumba, zdrowy kręgosłup, joga od poniedziałku do soboty, Karnet Senior obowiązuje na wyznaczone zajęcia w grafiku w godzinach porannych (wtorek i czwartek 9.30 oraz piątek 8.30).
 4. Karnet wstępu zawiera  dane osobowe i oraz datę zakupu i termin ważności.
 5. Karnet wstępu jest imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim oraz nie mogą korzystać z niego inne osoby.
 6. W przypadku niezgodności danych na karnecie z danymi na dokumencie tożsamości lub legitymacją szkolną Klub może zatrzymać karnet, a osoba, która go posiada nie skorzysta z zajęć.
 7. Każdy karnet ma określony termin ważności jeden miesiąc od daty zakupu (np. 17.07-17.08.2019). Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu, ani do zwrotu pieniędzy. Klient decyduje jaki rodzaj karnetu zakupuje w zależności od możliwości czasowych i zdrowotnych. Po zakupieniu karnetu na zbyt dużą liczbę wejść nie stanowi to podstawy do oddania pieniędzy. Jeśli karnet zostanie zakupiony na zbyt małą liczbę wejść i chciałby dopłacić może dokonać tego nie później, niż w ciągu dwóch dni od zakupu karnetu.
 8. Obowiązkiem jest zostawienie na recepcji zakupionego karnetu w recepcji klubu przed każdym treningiem, który jednocześnie stanowi podstawę do uczestnictwa w zajęciach.
 9. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia, dlatego Członkiem Klubu pozostaje osoba, która oświadcza, że jest dobrego stanu zdrowia i nie cierpi na żadne kalectwo utrudniające mu wykonywanie ćwiczeń.
 10. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem Active Fitness i Taniec.
 11. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej oraz samopoczucia.
 13. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy, gdyż grozi to zadławieniem.
 14. Użytkowanie sali, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem, a po skończonych zajęciach sprzęt odkładać na miejsce specjalnie przeznaczone do tego. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach i w toaletach. Klub nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki w szatni Klient ponosi kwotę zamontowania nowego zamka 30zł.
 15. Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe zmienne. Osoby nie mające zmiennego obuwia lub obuwie wyglądające nieczysto (np. zabłocone) zostaną nie wpuszczone na trening.
 16. Wszystkie treningi w Klubie trwają 55 minut.
 17. Wszystkie istotne informacje dotyczące funkcjonowania klubu, godzin otwarcia, grafiku i rodzaju zajęć, itp. umieszczone są na stronie internetowej www.activeslupsk.pl oraz na stronie na Facebooku „Active Fitness Taniec Słupsk”.
 18. Celowe zniszczenie mienia klubu spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną.
 19. Active Fitness i Taniec zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, grafiku zajęć oraz zmiany instruktora, jak również do odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 3 osoby, redukcji godzin w okresie wakacyjnym, świątecznym czy też całkowitego zamknięcia obiektu np. w okresie wakacji, po uprzednim poinformowaniu o tym klientów. Jeśli obiekt z powodu Active Fitness i Taniec zostanie zamknięty Klienci będą mieli odpowiednio o ten czas przesunięty karnet.
 20. Jeśli z powodów nie zależnych od Klienta nie odbyły się zajęcia (np. choroba Instruktora, na trening przyszły mniej niż 3 osoby, przyczyny techniczne zamknięcia klubu, awaria sprzętu lub ogrzewania i inne) zostanie on skierowany na inny trening do wyboru w grafiku w kolejnych dwóch dniach, po usunięciu awarii lub wznowieniu zajęć.
 21. Niektóre zajęcia w grafiku zaznaczone gwiazdką oznaczają:* nabór do grup (kiedy zostanie zebrana grupa, osoba zapisana zostanie poinformowana o rozpoczęciu zajęć) * lub ograniczona liczba sprzętu w przypadku zajęć xco, trampolin lub sztang, na które obowiązują zapisy.
 22. Uczestnik zajęć wnosząc opłatę (zakup karnetu, karty Multisport, Fit Profit lub Ok System) wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku (zdjęć, filmów)z udziału w zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Active Fitness i Taniec. Zdjęcia i filmy będą wykorzystywane wyłącznie do celów promocyjnych firmy oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia. Jeżeli uczestnik zajęć nie wyraża zgody na publikację wizerunku, proszę o informację mailową na kontakt@activeslupsk.pl.
 23. Wnosząc opłatę za zajęcia w klubie uczestnik deklaruje się, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.
Active Fitness i Taniec - Słupsk